سوال دارید؟

09112719767

آدرس ما

گلستان، گرگان، امیر آباد

مزایای تکثیر پالونیا به روش تکثیر با کشت بافت و سلول

دسته بندی پروژه ها

گلستان، گرگان

09112719767

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 14

مزایای تکثیر پالونیا به روش تکثیر با کشت بافت و سلول
19
اسفند 1, 1397
مدیر سایت

مزایای تکثیر پالونیا به روش تکثیر با کشت بافت و سلول:

۱- اطمینان خریداران نهال پالونیا از خرید نهال های پالونیای یکنواخت دارای شناسنامه ژنتیکی مشخص عاری از بیماری تکثیر شده از پایه های مادری رشد سریع. در روش کشت بافت نهال پالونیای تولید شده عاری از تنوع ژنتیکی بین و داخل گونه ای شده و امکان اختلاط گونه پالونیا تومنتوسا (رشد کند) همراه با گونه  پالونیا فورتنی (رشد سریع) غیرممکن می شود.
۲- امکان تکثیر تعداد بسیار زیاد نهال پالونیا در دوره زمانی بسیار کوتاه تر نسبت به روش های بذر و قلمه، خارج از فصل و در تمام ماه های سال

۳- می توان در تکثیر کلونی یک پایه مادری منفرد ایده آل پالونیا مثلا ژنوتیپ هیبرید خاص پالونیا را به میلیونها نهال  پالونیای دقیقا مشابه با همان پایه مادری تکثیر کرد در صورتی که با روش قلمه تولید این تعداد نهال غیرممکن خواهد بود.
۴- در روش کشت بافت احتمال انتقال بیماری از پایه مادری به نهال های پالونیای تولید شده به صفر می رسد چون در کشت بافت گیاهچه های تولید شده باید ابتدا کاملا از عوامل بیماریزا استریل و پاکسازی شوند تا پروژه تکثیر کشت بافت آغاز شود.
۵- عدم نیاز به آبیاری و وجین در دوره رشد نهال های پالونیا داخل شیشه در آزمایشگاه
۶- رشد گیاهچه های پالونیا با سرعت بسیار بیشتر از گیاهچه های معادل در خزانه بدون نگرانی از گسترش آلودگی های پیتیومی و فوزاریومی

معایب تکثیر پالونیا به روش کشت بافت و سلول:

۱- برای تولیدکننده نهال سرمایه گذاری اولیه شامل تاسیس آزمایشگاه کشت بافت، خرید تجهیزات، مواد شیمیایی و حقوق پرسنل بسیار بالاتر از  احداث خزانه و گلخانه ساده برای انجام روش تکثیر سنتی با بذر و قلمه تمام خواهد شد.
۲- برای تولید کننده نهال رفع آلودگی و استریل کردن پایه های مادری اولیه درون شیشه ای پالونیا برای ورود به فاز تکثیر نمایی به دوره زمانی طولانی، گاها تا چندین سال زمان نیاز دارد.
۳- برای تولیدکننده نهال پالونیا در صورت نبود دستورالعمل کشت بافت یک گونه خاص پالونیا، تحقیقات برای حصول نتیجه نهایی گاها به چند سال زمان نیاز دارد. در صورتی هم تولید کننده بخواهد دستورالعمل را خریداری نماید نیازمند اعتباری چندین برابر سرمایه گذاری اولیه تاسیس آزمایشگاه را خواهد داشت که تنها در تیراژ چندمیلیونی مقرون به صرفه خواهد بود.
۴- برای تولیدکننده نهال، در حجم تولید کمتر از یک میلیون نهال به دلیل هزینه های بالای سرمایه گذاری اولیه، هزینه تولید نهال پالونیا بالاتر رفته و بطبع آن تولید نهال مقرون به صرفه نبوده و سوددهی کمتری نسبت به روشهای سنتی خواهد داشت. بنابراین سودآوری روش کشت بافت زمانی است که تکثیر میلیونی نهال پالونیا هدف تولیدکننده باشد.
۵- برای تولیدکننده نهال امکان تکثیر سایر ژنوتیپ ها و گونه های پالونیا با دستورالعمل مشابه بدست آمده برای یک گونه خاص پالونیا وجود ندارد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.