انتقال از سینی کشت

فیلم آموزش انتقال نشاء پالونیا از سینی نشاء به نایلکس و زمین اصلی
خرداد, ۱۳۹۸ ۱ نظر ویدئو
فیلم آموزش انتقال نشاء پالونیا شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار، سهامی خاص، ثبت ۱۰۹۶۹؛ اولین و بزرگترین تولید کننده کشوری پالونیای کشت بافتی رشد سریع؛ تحت نظارت اساتید دانشگاه گرگان و مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان ۰۹۰۳۲۲۲۹۷۶۷
مطالعه بیشتر