فروش نهال پالونیا در تبریز

آشنایی بیشتر با خواص و موارد مصرف درخت پالونیا
فوریه, 2019 ۱۳ نظرات پالونیا
درخت پالونیا Paulownia  پالونیا از درختان خیلی مناسب برای جنگل کاری سریع، توسعه فضای سبز شهر و روستا و کشت تؤام با انواع گیاهان زراعی رایج است. پالونیا دارای پوست خاکستری، قهوه ایی یا سیاه است که برروی پوست آن در درختهای جوان عدسکهایی وجود دارد. شاخه‌های جوان از ...