نحوه هرس پالونیا پس از سه سال کاشت

آموزش هرس پالونیا در سال دوم پس از کف بر کردن (سال سوم پس از کشت)
video خرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر ویدئو
آموزش هرس پالونیا در سال دوم پس از کف بر کردن (سال سوم پس از کشت)     در این فیلم نحوه صحیح هرس سال دوم پس از کف بری (منظور سال سوم پس از کشت) و ابزار ویژه آن برای تسهیل فرایند هرس تشریح شده است. توجه فرمایید ...
مطالعه بیشتر