کشت جوی و پشته پالونیا

فیلم آموزشی کشت پالونیا به روش جوی و پشته
سپتامبر, 2019 ۱ نظر ویدئو
فیلم آموزشی کشت پالونیا به روش جوی و پشته عریض در اراضی دارای مشکل آب ماندگی زمستانه     پایلوت شماره یک پالونیا پایدار به مساحت ۸ هکتار و اجرای روش کشت جوی و پشته متعلق به شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار واقع در روستای کریم آباد ...