کشت پالونیا

فیلم آموزشی کشت پالونیا با تراکم ۴ در ۲ متر در دو زمان
شهریور, ۱۳۹۸ ۱ نظر پالونیا, ویدئو
فیلم آموزشی کشت پالونیا با تراکم ۴ در ۲ متر در دو زمان در پایلوت شماره ۳ پالونیا پایدار، متعلق به شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار     پایلوت شماره ۳ پالونیا پایدار به مساحت ۴ هکتار متعلق به شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار در ...
مطالعه بیشتر