مدیر سایت

About مدیر سایت
فیلم آموزشی کشت پالونیا با تراکم ۴ در ۲ متر در دو زمان
شهریور, ۱۳۹۸ ۱ نظر پالونیا, ویدئو
فیلم آموزشی کشت پالونیا با تراکم ۴ در ۲ متر در دو زمان در پایلوت شماره ۳ پالونیا پایدار، متعلق به شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار     پایلوت شماره ۳ پالونیا پایدار به مساحت ۴ هکتار متعلق به شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار در ...
مطالعه بیشتر
فیلم آموزشی کشت پالونیا به روش جوی و پشته
شهریور, ۱۳۹۸ بدون نظر ویدئو
فیلم آموزشی کشت پالونیا به روش جوی و پشته عریض در اراضی دارای مشکل آب ماندگی زمستانه     پایلوت شماره یک پالونیا پایدار به مساحت ۸ هکتار و اجرای روش کشت جوی و پشته متعلق به شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار واقع در روستای کریم آباد ...
مطالعه بیشتر
فیلم آموزشی نحوه صحیح بیرون آوردن ایمن نهال پالونیا کشت بافتی
شهریور, ۱۳۹۸ بدون نظر ویدئو
فیلم آموزشی نحوه صحیح بیرون آوردن ایمن نهال پالونیا کشت بافتی سایز شماره ۲ (ارتفاع ۴۰ سانتی متر سطل ۳.۵) با جلوگیری از واپاشی ریشه؛     واپاشی ریشه؛ یکی از عوامل اصلی تلفات نهالها در زمان کشت می باشد. برخی از دوستان تمایل به سالم نگه داشتن سطل ...
مطالعه بیشتر
آموزش گام به گام حفر گودال استاندارد برای کشت نهال پالونیا
video خرداد, ۱۳۹۸ ۲ نظرات ویدئو
آموزش گام به گام حفر گودال استاندارد برای کشت نهال پالونیا (۶ دقیقه فیلم)     در این فیلم نحوه حفر گودال استاندارد و نحوه مخلوط کردن کود دامی و کودهای شیمیایی نیترات، پتاس، فسفات و گوگرد تشریح شده است. ضمنا نحوه بیرون آوردن نهال به طوری که ریشه ...
مطالعه بیشتر
آموزش هرس پالونیا در سال اول پس از کف بر کردن
video خرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر ویدئو
آموزش هرس پالونیا در سال اول پس از کف بر کردن (سال دوم پس از کشت)     در این فیلم نحوه صحیح هرس سال اول پس از کف بری (منظور سال دوم پس از کشت) و ابزار ویژه آن برای تسهیل فرایند هرس تشریح شده است. توجه فرمایید ...
مطالعه بیشتر
فیلم آموزش انتقال نشاء پالونیا از سینی نشاء به نایلکس و زمین اصلی
خرداد, ۱۳۹۸ ۱ نظر ویدئو
فیلم آموزش انتقال نشاء پالونیا شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار، سهامی خاص، ثبت ۱۰۹۶۹؛ اولین و بزرگترین تولید کننده کشوری پالونیای کشت بافتی رشد سریع؛ تحت نظارت اساتید دانشگاه گرگان و مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان ۰۹۰۳۲۲۲۹۷۶۷
مطالعه بیشتر
خصوصیات بی نظیر چوب پالونیا
خرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر ویدئو
خصوصیات بی نظیر چوب پالونیا     که در چوب هیچ درخت دیگری یکجا یافت نمی شود؛ سبک اما فوق مستحکم در این فیلم، چوب پالونیا به وضوح انعطاف پذیری بالای خود را در مقابل فشار از خود به نمایش گذاشته است. ______________________________ شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید ...
مطالعه بیشتر
آموزش هرس پالونیا در سال دوم پس از کف بر کردن (سال سوم پس از کشت)
video خرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر ویدئو
آموزش هرس پالونیا در سال دوم پس از کف بر کردن (سال سوم پس از کشت)     در این فیلم نحوه صحیح هرس سال دوم پس از کف بری (منظور سال سوم پس از کشت) و ابزار ویژه آن برای تسهیل فرایند هرس تشریح شده است. توجه فرمایید ...
مطالعه بیشتر
پالونیا فورتنی یا پالونیای هیبرید؟
خرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر پالونیا
پالونیا پالونیا فورتنی در میان تمام گونه های پالونیا سریع ترین رشد ممکن و به همراه پالونیا الانگاتا بالاترین کیفیت چوب را دارا می باشد، بنابراین مناطقی که پالونیا فورتنی جواب می دهد با توجه به رشد سریع و برتری چوب تولیدی، بهتر است از پالونیا فورتنی استفاده شود، ...
مطالعه بیشتر