سئوالات متداول

کیفیت و تراکم چوب پالونیا به چه شکل است و گونه های مختلف در این زمینه متفاوتند؟

از میان ۹ گونه قرار گرفته در جنس پالونیا تنها ۳ گونه قابلیت کشت برای زراعت چوب دارند:


۱- پالونیا فورتنی:

رشد سریع، مقاوم به گرما، قابلیت تولید الوار صنعتی


۲- پالونیا الانگاتا:

رشد طولی بیشتر، تاج باریکتر و امکان کشت بیشتر در واحد هکتار، کیفیت چوب بالا


۳- پالونیا تومنتوسا:

مقاومت بیشتر به سرما، رشد کمتر نسبت به دو گونه دیگر، تاج درخت پهن تر


بیشترین سطح زیر کشت برای زراعت چوب را پالونیا فورتنی به خود اختصاص داده است.

دامنه دمایی حداقل و حداکثر سازگاری پالونیا در منابع علمی به چه مناطقی محدود می شود؟ امکان کشت پالونیا در چه اقلیم هایی وجود دارد؟

دامنه سازگاری پالونیا


پالونیا فورتنی از ۱۵- تا ۴۵+
پالونیا تومنتوسا از ۲۲- تا ۴۵+
به طور خلاصه:

هر زمان پالونیای ۴ ساله به قطر ۲۰ سانتی متر، در یک منطقه مشاهده شود، می توان تا حد زیادی امیدوار بود که پالونیا به آب و هوای آن منطقه سازگاری دارد و اگر پالونیای ۱۲ ساله با قطر ۶۰ سانتی متر مشاهده گردید، سازگاری پالونیا همراه با تولید اقتصادی با آن منطقه قطعی بوده است. در شهرهایی چون، گرگان، رشت، ساری، مشهد، تهران، کرج، ورامین، قم به خوبی سازگاری پالونیا به اثبات رسیده است.
 

پالونیا تا چه حد می تواند شوری آب یا خاک را تحمل کند؟ آستانه تحمل پالونیا در خاکها و آبهای شور چقدر است؟

اگر شوری از ۶۰۰۰ میلی گرم نمک در یک کیلوگرم خاک (یا یک لیتر آب) فراتر نرود، هیچ مشکلی برای تولید اقتصادی پالونیا بوجود نخواهد آمد. البته پالونیا تا شوری ۱۰،۰۰۰ میلی گرم نمک در یک کیلوگرم خاک (یا یک لیتر آب)  هم خشک نمی شود، اما تولید اقتصادی آن به شدت کاهش می یابد.


 برای آشنایی بیشتر با واحدهایی که شوری خاک را بیان می کنند، اجازه دهید به طور ساده درجه شوری تشریح شود.


شوری عبارت است از مقداری نمک حل شده در آب، مثلا اگر ۱۰ گرم نمک را در یک لیتر آب حل کنیم، اصطلاحا شوری خاک ۱ درصد خواهد بود، که درخت پالونیا بیشتر از آن را هرگز تحمل نکرده و خشک می شود.

شوری خاک علاوه بر درصد با واحد پی پی اِم (یک در میلیون) یا ppm یا میلی گرم بر لیتر هم بیان می شود.


پس شوری یک درصد=۱۰،۰۰۰ppm

یا ۱۰ هزار میلی گرم نمک بر هر کیلوگرم خاک


بنابراین پالونیا در شوری خاک و یا آب بالاتر از درجه ۱۰ هزار خشک می شود و در شوری بالاتر از درجه ۶ هزار تولید اقتصادی مناسب نخواهد داشت.


شوری علاوه بر واحد درصد و پی پی ام با واحدهای دیگری نیز بیان می شود که معمولا در برگه های آزمایش خاک و آب درج می شود. درجه شوری چون از طریق هدایت الکتریکی (EC) جریان برق اندازه گیری می شود و بدیهی است هدایت الکتریکی آب مقطر صفر است و جریان برق را از خود عبور نمی دهد. اما اگر به آب مقطر نمک اضافه شود، به تدریج جریان برق را از خود عبور داده و هدایت الکتریکی آن بالا می رود. واحد هدایت الکتریکی در برگه آزمایش خاک یکی از سه واحد ذیل است که همه برابر و معادل همدیگر هستند:

dS/m=mmhos/cm=mS/cm


dS/m=deciSiemens/meter

دسی زیمنس برمتر


mmhos/cm=milliMhos/centimeter

میلی موهس بر سانتی متر


mS/cm=milliSiemens/centimeter

میلی زیمنس بر سانتی متر


برای تبدیل واحدهای EC به واحد PPM یا درصد نمک، به راحتی از فرمولهای ذیل استفاده می شود.


مثلا اگر در برگه آزمایش خاک یا آب، EC بین ۰.۱ تا ۵ باشد آن را در ۶۴۰ ضرب کنید و ppm (میلی گرم نمک بر لیتر) را بدست آورید.


اگر در برگه آزمایش خا‌ک یا آب، EC  بالاتر از ۵ باشد، آن را در ۸۰۰ ضرب کنید و ppm (میلی گرم نمک بر لیتر) را بدست آورید.


مثلا اگر در برگه آزمایش خاک یا آب مزرعه شما، EC=6.12 dS/m باشد، شوری خاک بر حسب ppm (میلی گرم نمک بر لیتر) برابر

PPM=EC×۸۰۰=۶٫۱۲×۸۰۰=۴۸۹۶

۴۸۹۶ میلی گرم نمک در یک کیلوگرم خاک

یا ۴۸۹۶ میلی گرم نمک در یک لیتر آب


پس اگر در آزمایش خاک EC=6.12 شد، نهایتا برای هر یک کیلو خاک یا یک لیتر آب نزدیک به ۵۰۰۰ میلی گرم نمک وجود دارد.


حالا آیا می توان در این مزرعه پالونیا کاشت؟پاسخ: بله

اگر شوری تا ۶۰۰۰ میلی گرم نمک در یک لیتر خاک (یا یک لیتر آب) فراتر نرود، هیچ مشکلی برای تولید اقتصادی پالونیا وجود نخواهد داشت. البته پالونیا تا شوری ۱۰،۰۰۰ میلی گرم نمک در یک کیلوگرم خاک و (یا در یک لیتر آب) خشک هم نمی شود، اما تولید اقتصادی آن به شدت کاهش می یابد.

برای کاشت پالونیا به منظور حصار زمین یا بادشکن یا برای دور باغ یا برای فضای سبز، چه فاصله ی کاشتی توصیه می شود؟ در صورت وجود دیوار دور زمین یا باغ چطور؟

درخت پالونیا به دلیل انعطاف بالای خود مقاومت زیادی در برابر باد از خود نشان داده و به عنوان یک بادگیر ایده آل عمل می کند.
در صورتی که پالونیا به عنوان حصار و بادگیر دور باغ مورد استفاده قرار گیرد می تواند با فاصله ۱۵۰ تا ۲۰۰ سانتی متر کاشته شود.
در منابع علمی ذکر شده، اگر پالونیا در سال هشتم قطع نشود و تا سال ۱۲ حفظ شود، بهتر است حداقل با فاصله ۴ متر از دیوار کشت گردد.

در واحد هکتار و ۶۲۵ درخت و فاصله ۴×۴ متر چند کیلو عسل را می توان در باغ پالونیا استحصال کرد؟

طبق منابع علمی معتبر، عملکرد ۸۰۰ کیلو تا یک تُن عسل در باغ پالونیا قابل حصول است.
یه کندوی ۲۰ قاب از نژاد خوب و تو محیط پر گل میتونه طی مدت دو هفته حدود ۲۰ کیلو عسل خالص جمع کنه، بنابر این برای یک هکتار حدود ۵۰ کندو لازمه تا از تمام شهد تولیدی گلهای پالونیا در یک هکتار استفاده کنند.

به ازای هر ۱۲ تا ۱۵ درخت پالونیا یک کندوی ۲۰ قاب کافیه که قیمت یک کندوی خوب بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. البته کندوهای گرانتر هم وجود دارد.


چون هیچ گونه سم پاشی روی گلهای پالونیا انجام نمی شه، عسل تولید از نوع ارگانیک بوده و قیمت آن حدود هر کیلو ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان ارزش دارد که برای صادرات مناسب بوده و قیمت جهانی آن میانگین هر کیلو ۵ دلار می باشد.

برای یک منطقه که دمای حداقل آن ۱۵- و دمای حداکثر ۴۰+ می باشد، چه رقمی از پالونیا را پیشنهاد می کنید؟

 

فقط پالونیا فورتنی

دلیل:
- رتبه یک در سرعت
- کیفیت چوب مناسب
- توجیه اقتصادی بالا

راهنمایی گونه گل ده و شرایط گلدهی و همچنین پوشش سبز درختان پالونیا
شکل، رنگ و اندازه گلهای سه گونه پالونیا فورتنی، پالونیا الانگاتا و پالونیا تومنتوسا


درخت پالونیا پس از پایان خواب زمستانه قبل از اینکه برگ دهد، ابتدا پر از گل می شود که از نیمه دوم اسفند و تا اوایل اردیبهشت ادامه دارد. حجم گل در درخت پالونیا به قدری بالاست که این گیاه را در ردیف اول گیاهان گلدار، برای زنبورداری و تولید عسل کرده است.


به طوری که می توان بین ۸۰۰ کیلو تا یک تُن عسل ارگانیک را از باغ پالونیا استحصال کرد

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.